Metalliteollisuuden alihankintaa - Suomen Metalliopas

Alihankinta | Linkit | Mediatiedot | Asiakasliittymä
Metallialan linkkejä

Suomen Metallioppaaseen on koottu metallialaan liittyviä linkkejä. Linkit on järjestetty maakunnittain.

Pirkanmaa

Tampereen seudun osaamiskeskus

www.osketampere.fi

Teknologiateollisuus ry

www.teknologiateollisuus.fi

Pirkanmaan Yrittäjät ry

www.yrittajat.fi/pirkanmaanyrittajat

Tampereen kauppakamari

www.tampere.chamber.fi

Oppaat verkossa